Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 100781/1829/11-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΛΕ7ΛΗ-Ψ3Ξ) Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου στη θέση «Ροκάνι» Τ.Κ. Πύλης, Δ.Ε. Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της εταιρείας «ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΙΚΕ».

τροποποιηση_ππδ_πολυμνια_ροκανι_22_11_2022 (002)