Τροποποίηση της αριθμ. 15470/87/23-4-2021 Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 3 MW της εταιρείας “ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε.” στη θέση “Μύτη” στην ΤΚ Πρασίνου, ΔΕ Ταμυνέων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας.