Τροποποίηση της αριθμ. 15470/87/23-4-2021 Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 3 MW της εταιρείας “ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε.” στη θέση “Κάκαρη” των ΔΕ Δυστίων και Ταμυνέων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας