Τροποποίηση Επιτροπής Κληρώσεων και Παράρτημα Ι (Κατάλογος Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών ΔΕΤ/ΠΣΕ 2020 Τροποποίηση )

Τροποποίηση_Επιτροπή_Κληρώσεων_ΜΗΜΕΔ_2020

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΜΗΜΕΔ_ΔΤΕ-ΠΣΕ_2020

Σχολιάστε