Τροποποίηση Επιτροπής Κληρώσεων και Παράρτημα Ι (Κατάλογος Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών ΔΕΤ/ΠΣΕ 2020 Τροποποίηση )