Π.Ε.Βοιωτίας: Τροποποίηση Απόφασης Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. ΑΣΠΗΕ της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Α.Ε.

ΩΩΙ87ΛΗ-ΣΧ1-1

Σχολιάστε