Τροποποίηση Αδειών εγκατάστασης μονάδας παραγωγής καυστικής μαγνησίας της εταιρείας ‘ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος Μεταλλευτική Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.’ με δ.τ. ‘ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.’

Τροποποίηση των υπ’ αρ. 5076/Φ14/3592/31-10-2013 & 2491/Φ14/3592/3-4-2014 Αδειών εγκατάστασης μονάδας παραγωγής καυστικής μαγνησίας της εταιρείας ‘ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος Μεταλλευτική Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.’ με δ.τ. ‘ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.’, θέση‘Φούρνοι’, Δ.Κ.: Μαντουδίου, Δ.Ε.: Κηρέως, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α)

 

Πληροφορίες: Δ. Μανώλης – Λ. Αρδίτζογλου

 

Τηλ:   2221-3-53402-3    Fax: 2221353451

e-mail: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr


Πατήστε εδώ για να κατεβάσεται το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε