Τροποποίηση Άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής επωνυμίας από «THULE ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΑΡΙΟΥ Ι.Κ.Ε.» σε «ΠΥΘΕΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.»

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5411/Φ14/1277/26-6-2014 Άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής επωνυμίας από «THULE ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΑΡΙΟΥ Ι.Κ.Ε.» σε «ΠΥΘΕΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «PYTHEAS SEAFOOD PRIVATE COMPANY” για μονάδα επεξεργασίας – συντήρησης ψαριών και μαλακίων και παραγωγής ετοίμων φαγητών στη Θέση:’Βρωμόνερα’ Δ.Κ.:Τριάδος Δ.Ε.:Μεσσαπίων Δήμος: Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε.: Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α)

 

Πληροφορίες: Λ. Αρδίτζογλου

 

Τηλ:   2221353403    Fax: 2221353451

email: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε