Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης μονάδας χύτευσης αλουμινίου και κραμάτων αυτού από ανακύκλωση λόγω κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού της εταιρείας “ΑΝΕΠΑΛ Α.Ε.”

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας  αποφασίζει την Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης μονάδας χύτευσης αλουμινίου και κραμάτων αυτού από ανακύκλωση λόγω κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού της εταιρείας “ΑΝΕΠΑΛ Α.Ε.” .  Πληροφορίες κ. Γ. Μαυροματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε