Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης λόγω κτιριακών και μηχανολογικών αλλαγών βιομηχανίας παραγωγής – επεξεργασίας και τυποποίησης σιγαρέττων της εταιρείας “G.P.TOBACCOS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ”

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας  αποφασίζει την Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης λόγω κτιριακών και μηχανολογικών αλλαγών βιομηχανίας παραγωγής – επεξεργασίας και τυποποίησης σιγαρέττων της εταιρείας “G.P.TOBACCOS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ”. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε