Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης λόγο Αλλαγής Φορέα από “GEON Ε.Π.Ε.” σε “APC Ε.Π.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 και Ν.3325/2005 ανακοινώνει την Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης λόγο Αλλαγής Φορέα από “GEON Ε.Π.Ε.” σε “APC Ε.Π.Ε.” Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε