Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 185277/2881/29-8-2018 Απόφασης Υπαγωγής (ΑΔΑ:6ΧΨΥ7ΛΗ- ΓΒΟ) σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου ισχύος 2,99 MW στη θέση ‘’Μεγάλο Βουνό – Ψήλωμα’’ Τ.Κ. Στεφάνης Δ.Ε. Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας Π.Στ. Ελλάδας της εταιρείας «ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΙΚΕ».

ΨΤΛ97ΛΗ-ΤΜΧ