Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 258792 / 3285 / 2018 / 2 – 1 – 2019 (ΑΔΑ : ΩΗ2Τ7ΛΗ-118) απόφασης περί ορισμού μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7263_80_2020

Σχολιάστε