Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 192805/2979 Απόφασης Υπαγωγής (ΑΔΑ: Ψ0ΝΠ7ΛΗ-83Κ) σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου ισχύος 1,6 MW στη θέση ‘Ξηρόρεμα’’ Τ.Κ. Στεφάνης Δ.Ε. Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας Π.Στ. Ελλάδας της εταιρείας «ΜΑΝΩΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ

ΩΩΠΡ7ΛΗ-Φ6Ζ

Σχολιάστε