Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ως προς τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του εργαστηρίου αναγόμωσης πυροσβεστήρων, στην Δημ. Ενότητα Άμφισσας, του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ως προς τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του εργαστηρίου αναγόμωσης πυροσβεστήρων, στην Δημ. Ενότητα Άμφισσας, του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας.