Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Εύβοιας: Απόφαση εκ νέου κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ερέτριας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για χρονικό διάστημα έως και 05 Ιουνίου 2023