Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Εύβοιας: Απόφαση εκ νέου κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ερέτριας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για χρονικό διάστημα έως και 05 Ιουνίου 2023

απόφαση παράτασης κεα έως 05-06-2023