Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Ευρυτανίας: Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές ΝATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν.998/1979 (Α΄289) για την αντιπυρική περίοδο 2023 στην Π.Ε. Ευρυτανίας