Θέμα : Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 όπως ισχύει.

ΑΥΤΟΨΙΑ Καπάνταης Γιώργος 2020_signed

Σχολιάστε