ΘΕΜΑ: Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR2450008 ″Όρος Βαρδούσια″, από το έργο «Ασύρματος κόμβος ευρυζωνικών υπηρεσιών με κωδική ονομασία «ΚΟΝΙΑΚΟΣ 2423141», της εταιρείας RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ.» στη θέση ΦΟΡΟΝΤΖΑ, Δ.Ε. Λιδωρικίου, Δήμου Δωρίδος, Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

RURAL CONNECT1

Σχολιάστε