“ΤΕΧΝΟΜΕΤ Α.Ε.” Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας της μονάδας αποθήκευσης σε μη στεγασμένο χώρο, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών υλικών SCRAP.

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο

Σχολιάστε