17η Συνεδρίαση (Τακτική) 06.10.2022

Πρόσκληση σε Tακτική Συνεδρίαση ΠΣΣΕ 06.10.2022

Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση ΠΣΣΕ 06.10.2022

Πίνακας θεμάτων αποφάσεων της 17ης  Συνεδρίασης (Τακτική) της 6ης Οκτωβρίου 2022

Ορθή Επανάληψη – Πίνακας θεμάτων αποφάσεων της 17ης  Συνεδρίασης (Τακτική) της 6ης Οκτωβρίου 2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 129 _2022 Χρονική παράταση διάρκειας συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 130_2022 Ψ0ΨΠ7ΛΗ-76Θ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 131_2022 Ψ7ΜΖ7ΛΗ-8Ρ6 «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε οδικό τμήμα της επαρχιακής οδού Στροφυλιάς – Λίμνης – Ροβιών (υπ’ αρ. 24), αρμοδιότητας Π Ε Εύβοιας».
ΑΠΟΦΑΣΗ 132_2022 6ΘΓ77ΛΗ-ΧΗ7

«Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Εθνικής Οδού αριθ. 77 Χαλκίδας – Ιστιαίας επί της Γέφυρας Ποταμού Ξηριά, αρμοδιότητας Π Ε Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 133_2022 ΩΖΒ47ΛΗ-9ΩΘ

Επικύρωση πρακτικών της 14ης Ειδικής συνεδρίασης της 03.07.2022 και της 15ης Τακτικής συνεδρίασης της 29.07.2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 134_2022 ΨΠΞΖ7ΛΗ-6Τ4

Έγκριση 9ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 135_2022 9ΩΔΘ7ΛΗ-1Ξ3

Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 136_2022 6ΠΤ77ΛΗ-Ο74

Αντικατάσταση μέλους Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της ΠΕ Ευβοίας από την παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση-Απόστολος Γκλέτσος».

ΑΠΟΦΑΣΗ 137_2022 ΨΒΙΗ7ΛΗ-79Μ

Έγκριση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών ετών 2023 2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 138 _2022 ΨΔΣΒ7ΛΗ-2Β3

7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.