“ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 24.08.2021 (01.09.2021)”

Πρόσκληση σε ΣΥΝΕΧΕΙΑ της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 24.08.2021

Πίνακας θεμάτων -αποφάσεων συνεδρίασης σε συνέχεια της έκτακτης – κατεπείγουσας συνεδρίασης της 24.08.2021″]

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 81 _2021 9ΩΖΝ7ΛΗ-2Θ1 Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος
ΑΠΟΦΑΣΗ 82_2021 9ΧΘ07ΛΗ-ΙΨ5 Έκδοση κειμένου θέσεων κατόπιν της έκτακτης – κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στις 24.08.2021, για τις πυρκαγιές της 3ης Αυγούστου 2021 στον Νομό Εύβοιας
ΑΠΟΦΑΣΗ 83_2021 Ψ0ΘΝ7ΛΗ-ΣΓΕ Ψήφισμα της συγκέντρωσης των πυρόπληκτων της Βόρειας Εύβοιας στον κόμβο της Στροφυλιάς.