ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ-Χορήγηση Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης (μετά από επέκταση μηχανολογικού εξοπλισμού και έγκρισης σχεδιαγραμμάτων για κτιριακή επέκταση) για την μονάδα παραγωγής βερνικιών «ΣΥΛΑΚ ΑΒΕΕ»

πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο