Συγκρότηση Επιτροπής Κληρώσεων για την διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Κληρώσεων και κατάρτιση Καταλόγου Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019

Επιτροπή_Κληρώσεων_ΜΗΜΕΔ -2019 (1)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΜΗΜΕΔ_ΔΤΕ-ΠΣΕ_2019 (ΓΙΑ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΠΣΕ)-1

Σχολιάστε