Συγκρότηση Επιτροπής Κληρώσεων για την διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Κληρώσεων και κατάρτιση Καταλόγου Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018.

52993_2307_06032018_Επιτροπή_Κληρώσεων_ΜΗΜΕΔ_ΔΤΕ-ΠΣΕ

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΜΗΜΕΔ_ΔΤΕ-ΠΣΕ_06032018

Σχολιάστε