Συμπλήρωση του πίνακα υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1ης Ειδικότητας Β΄ Ομάδας που θα συμμετέχουν στην επικείμενη πρακτική εξεταστική διαδικασία, στις 05-10-2022