Συμπληρωματική Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. (Πρακτικό Μέρος, 8η Ειδικότητα, Α και Β ομάδα & 2η Ειδικότητα, Α Ομάδα)

79-2021--ΕΞΕΡΧ--ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧ-no2