Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων ( Σ.Δ.Α.) λατομείου μαρμάρων της εταιρείας ΄΄ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕ ΄΄εκτάσεως 23.283 τ.μ.,στη θέση ΄΄ ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΄΄ Τ.Κ. Πετριών του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε