Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Π.Σ.Ε. έως 30/09/2016

Στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον µήνα Σεπτέµβριο 2016