Ανάρτηση του πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Ζωικής Παραγωγής και ΠΕ Κτηνιάτρων υπ’ αριθμ. Σ.Ο.Χ.: 1/2014

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα ΤΕ Ζωικής Παραγωγής

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα ΠΕ Κτηνιάτρων