Π.Ε. Φωκίδας: Υπογραφή συμβάσεων με δικαιούχους LEADER

Υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης 3 έργων ενταγμένων στο LEADER προϋπ. 146.540,29€

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο