Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα :΄΄Πλευρικά διόδια στους Α/Κ Αταλάντης και Λιβανατών του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ ΄΄

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ & ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΥΠΕΚΑ