Πρωτοβουλίες Περ.Στερεάς Ελλάδας για την ενίσχυση των απόρων-‘Έναρξη διαβούλευσης Φορέων,για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Κοινωνικές Συμπράξεις, στο πλαίσιο του Επ.Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Άπορους»

Πρωτοβουλίες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ενίσχυση των Απόρων Έναρξη διαβούλευσης Φορέων, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Κοινωνικές Συμπράξεις, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)».

Η νέα Περιφερειακή Αρχή, αντιλαμβανόμενη τις δυσμενείς συνθήκες που η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει επιφέρει σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έχει θέσει ως κορωνίδα της πολιτικής της δράσης, τη δημιουργία ενός «δικτύου κοινωνικής ασφάλειας» κατά του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας αποτελεί η αντιμετώπιση της φτώχειας και η ενίσχυση των Απόρων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε συνέχεια της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)», στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας και της πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (αρ. πρωτ. Δ23/οικ.49505/3609/22-12-2014), η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση «Κοινωνικών Συμπράξεων» με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Οι «Κοινωνικές Συμπράξεις» που θα προκύψουν θα υποστηριχτούν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για να υλοποιήσουν τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Παροχή Υλικής Βοήθειας:

-Τρόφιμα (περιλαμβανομένων φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών)

-Παιδικά / Σχολικά, – Είδη καθαρισμού / προσωπικής υγιεινής & Ρουχισμός

Συνοδευτικές Δράσεις

Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού ή έκτακτων αναγκών (π.χ. συμβουλές για οικογενειακή οικονομική διαχείριση, ψυχοκοινωνική στήριξη, ισορροπημένη διατροφή, κοινωνική ένταξη παιδιών κλπ)

Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης των μελών της οικογένειας (παιδιών και γονέων), συμπληρωματικών προς εκείνες που παρέχονται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δίκτυο Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, υπηρεσίες πρόσβασης σε συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.).

Δυνατότητα Συμμετοχής στις συμπράξεις έχουν:

• ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα

• ΝΠΔΔ, η Εκκλησία / Μητροπόλεις και τα ιδρύματά τους,

• τα ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

• τα πιστοποιημένα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παροχής κοινωνικής φροντίδας βάσει του Ν.2646/98 • Πιστοποιημένες καταναλωτικές οργανώσεις του Ν.2251/94

• οι ΜΚΟ που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη της Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ,

• άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής στήριξης και διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την σύσταση των «Κοινωνικών Συμπράξεων», διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης των φορέων που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (οδός Αινιάνων 8, Λαμία – 2ος όροφος).

Για την παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων σχετικά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Χειμάρα Θεμιστοκλή.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cheimarasth@fth.pste.gov.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 2231350919 & 2231351215

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου

Σχέδιο Διαβούλευσης FED