Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της Ανακοίνωσης υπ. αριθμ. ΣΟΧ2/2023 – Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ (Τομεάρχες Δακοκτονίας) στην Π.Ε. Εύβοιας για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2023.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 70629/06.04.2023 (ΣΟΧ2/2023) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 70629/06.04.2023 (ΣΟΧ2/2023) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ