Προσωρινή Έκθεση Μερικού Ελέγχου τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την λειτουργία της εγκατάστασης καταφυγίου τουριστικών σκαφών της Μαρίνας Καμένων Βούρλων που βρίσκεται στο λιμένα Καμένων Βούρλων του Δήμου Καμένων Βούρλων της ΠΕ Φθιώτιδας – Καθίσταται ΟΡΙΣΤΙΚΗ