Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του ελαιοτριβείου του κ. Αθανάσιου Ορφανού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του ελαιοτριβείου του κ. Αθανάσιου Ορφανού που βρίσκεται στη θέση “Άνω Μάλα” Τ.Κ Πολιτικών Δ.Ε Μεσσαπίων Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων . Πληροφορίες κ. Δ. Πιλάτης τηλ: 2221353414

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο