Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αρτοποιείου της εταιρείας Παναγιώτης Τέλειος & Υιοι Ο.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αρτοποιείου της εταιρείας “Παναγιώτης Τέλειος & Υιοι Ο.Ε”. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε