Προσωρινή διακοπή λειτουργίας στη μονάδα παραγωγής ζωοτροφών της εταιρείας ΕΥΤΡΕΦΟ ΑΒΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας στη μονάδα παραγωγής ζωοτροφών της εταιρείας ΕΥΤΡΕΦΟ ΑΒΕΕ που βρίσκεται στη θέση “Μηλιές” ΔΕ Ταμυναίων Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο