Προσωρινή διακοπή λειτουργίας στη μονάδα ετοίμου σκυροδέματος– σπαστηροτριβείο της εταιρεία “Κομποθανάσης Αλφα Μπετόν ΕΠΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Προσωρινή διακοπή λειτουργίας στη μονάδα ετοίμου σκυροδέματος – σπαστηροτριβείο της εταιρεία “Κομποθανάσης Αλφα Μπετόν ΕΠΕ”. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης Τηλ: 2221353414 και Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε