Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού στη ΔΑΟΚ Φωκίδας

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 2020_ΨΩ6Ο7ΛΗ-39Ω

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 12-5-2020 μέχρι και 18-5-2020

Σχολιάστε