Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων “Ενίσχυση Σχεδίων Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στους τομείς της RIS3”

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας επιχειρήσεων
για τη Δράση 1.β.1.1 «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της
RIS3» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020».

prosklisi-ypovolis-protaseon-enischysi-schedion-erevnas