Πρόσκληση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην 9η (Τακτική) συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης