Πρόσκληση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην 8η (Ειδική) συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση 8ης Ειδικής Συνεδρίασης