Πρόσκληση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 23-7-2012

Πρόσκληση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 23-7-2012

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο