Πρόσκληση θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου στις 7-6-2023

προσκληση θεωρια 7-6-2023