Πρόσκληση θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου στις 13-06-2024