Πρόσκληση θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου [6-10-2022]