Πρόσκληση θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου [1-7-2022]

53-2022--ΕΞΕΡΧ--Πρόσκλησηθεωρητικώνεξετάσεωνυποψήφιων-no1