Πρόσκληση θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (1-6-2022)