Πρόσκληση συνεδρίασης Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Π.Ε. Φθιώτιδας Αντιπυρικής 2023 στις 10/05/2023