Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σ_Ο_Π_Π_ 12022